Utökad anvisning gällande gång- och cykelväg i parker

Nu finns det en utökad anvisning gällande slitlager på gång- och cykelvägar i park som har grus som slitlager. 

Läs mer här.

18 januari 2022