Avvikelse från projekteringsanvisningen

Vi har justerat krav för färdigställande- och garantiskötsel

Vi har beskrivit en avvikelse från dokumentet Projekteringsanvisning för färdigställande- och garantiskötsel (PDF, 961 KB) på sidan för färdigställande- och garantiskötsel. Avvikelsen består i att skötseln för både gräs, träd, buskar och perenner ska bekostas under två växtsäsonger av investeringsprojektet.

21 februari 2024